Podmínky psího centra PLUTO

Provozovatelé Psího centra PLUTO jsou Petra Filipková IČ 00992992 a Magdalena Šetlíková IČ 03165159 dále jen provozovatel. Majitel psa je zákazník objednávající níže uvedené služby.

Hlídání a psí školka:

 1. Před prvním ubytováním psa je nutné provést registraci na stránkách provozovatele (http://www.dogcenterpluto.cz/cs/prihlaseni/registrace-cz). Dále je nezbytné absolvovat zkušební den (cca 24 hod, dle domluvy). Provozovatel je oprávněn vyžadovat zkušební den i v případě, že pes toto centrum delší dobu nenavštívil (2 roky a déle). Na termín zkušebního dne je potřeba provést rezervaci (v souladu s bodem 2 těchto podmínek). Zkušební den/noc je zpravidla zdarma (není-li dohodnuto jinak).
 2. Ubytování psa v psím centru nebo zařazení do psí školky je nutné si objednat pomocí rezervačního formuláře (http://www.dogcenterpluto.cz/cs/prihlaseni/registrace-cz-2) nebo 
  e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) s dostatečným časovým předstihem (2-3 dny dopředu, v době prázdnin a svátků několik týdnů dopředu). Jiné formy rezervace nejsou akceptovány. Rezervace Vám musí být emailem potvrzena, případně zamítnuta (bez písemného potvrzení nemáte termín rezervován a je neplatný). Ubytování se sjednává vždy na dobu určitou a majitel je povinen psa vyzvednout v předem dohodnutém termínu. Na základě písemné domluvy lze smlouvu o ubytování prodloužit (bez písemného potvrzení je jakákoliv změna v rezervaci neplatná – včetně storna). Pří náhlém zrušení již potvrzené rezervace z Vaší strany, které nebude provedeno v dostatečném časovém předstihu (nejméně 3 dny před začátkem pobytu), bere majitel na vědomí, že mu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny pobytu. Při náhlém zkrácení rezervovaného pobytu, které nebude provedeno v dostatečném časovém předstihu (při pozdějším nástupu: minimálně 3 dny před začátkem rezervovaného pobytu; při předčasném vyzvednutí: minimálně 3 dny před novým termínem vyzvednutí psa) bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkového počtu zrušených dnů. Při nevyzvednutí psa v předem dohodnutém termínu je majiteli automaticky připočtena cena za ubytování včetně penále.
 3. Přebírání psů je možné pouze v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00. Přivézt nebo vyzvednout psa mimo stanovenou dobu je možné pouze ve výjimečných případech, a to výhradně na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. V takovém případě je účtován poplatek 50 Kč za každou započatou hodinu.
 4. Majitel musí sdělit pravdivé informace ohledně povahy, chování psa a poslušnosti (výcviku). Provozovatel tyto informace zohlední při péči o svěřeného psa. Odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku neuvedení pravdivých informací o povaze svěřeného psa nese jeho majitel.
 5. Psi pobývají pod dozorem personálu společně v areálu psího centra. Majitel psa bere na vědomí, že při pobytu může dojít ke zranění psa některým jiným psem, k odřeninám či jiným poškozením. Provozovatel učiní veškerá opatření, aby riziko zranění psa jiným psem při společném pobytu venku bylo minimalizováno.
 6. Krmivo pro psa (granule nebo konzervy – jiné pouze po dohodě z důvodu uskladnění) je majitel povinen předat v odpovídajícím množství k délce pobytu. Pokud možno krmivo, na které je pejsek zvyklý. Krmivo se podává psovi dle pokynů majitele v odpovídajícím čase a množství. Provozovatel se zavazuje toto dodržovat. Krmivo (granule, konzervy) provozovatel může po dohodě s majitelem psovi zajistit a cena krmiva bude připočtena k celkové částce za ubytování.
 7. V den ubytování předá zákazník provozovateli očkovací průkaz nebo Euro pas s platným očkováním a odčervením. Požadujeme doložit očkování proti: vzteklině, leptospiroze, parainfluenze, parvoviroze, inf. zánětu jater a psince (R + DHPPiL). Doporučujeme také očkování proti infekční laryngotracheitidě (psincový/kotcový kašel). Bez platné vakcinace proti DHPPIL + R není možné psa v psím centru ubytovat. Od ledna 2020 je také potřeba, aby byl pes označen mikročipem.
 8. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout psa zejména z důvodu, že jeví známky nemoci či zvýšené agresivity, napadení vnitřními nebo vnějšími parazity. Provozovatel nepřijímá hárající feny. Při zamlčení těchto skutečností při předávání psa či v registračním dotazníku nese majitel psa veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené jak na jeho psovi, tak i na dalších psech ubytovaných v psím centru či zaměstnancích centra.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo předat psa před ubytováním ke kontrole veterinárnímu lékaři psího centra, v případě, že se vyskytne podezření na nemoc psa. Veterinární vyšetření hradí majitel psa. Provozovatel zajistí veterinární vyšetření za ceny obvyklé odpovídající povaze předpokládané nemoci.
 10. Pes musí být zbaven ektoparazitů (blechy, klíšťata atd.), nejlépe ošetřen aplikací antiparazitních přípravků po celou dobu pobytu. Pokud se během hlídání objeví u psa napadení přenosnými parazity, pes bude oddělen a ošetřen vhodným antiparazitním přípravkem na náklady majitele. Majitel bude informován ihned po zjištění napadení parazity.
 11. Fena nesmí při nástupu do psího centra hárat. Pokud fena začne hárat v průběhu pobytu, bude okamžitě oddělena od ostatních psů a majitel bude neprodleně informován. Pokud nelze z důvodu kapacity držet fenu odděleně, bude umístěna na jiném místě a majitel uhradí finanční kompenzaci za vzniklé zvýšené náklady. Pokud by z důvodu zamlčení nebo nezjištění této události fena zabřezla, odpovědnost za březí fenu, porod i štěňata nese a hradí majitel feny.
 12. Pokud by v průběhu ubytování došlo k poranění nebo onemocnění psa, provozovatel pro psa zajistí veškerou veterinární péči na náklady majitele.
 13. Provozovatel je povinen onemocnění psa majiteli oznámit. V případě, že majitel sdělí telefonní číslo, bude jeho prostřednictvím kontaktovat. Uvedl-li jinou kontaktní osobu, provozovatel bude kontaktovat ji. Oznámí-li majitel předem kontakt na svého veterináře, provozovatel se pokusí kontaktovat nejprve jeho, pokud to situace dovolí.
 14. Denní sazba za ubytování psa je účtována dle příslušného ceníku na stránkách psího centra.
 15. Platba za ubytování psa na sjednanou dobu bude uhrazena v hotovosti v den ubytování. Případně majitel psa složí 50 % z ceny v den ubytování psa a zbytek doplatí při jeho vyzvednutí. Po dohodě s provozovatelem je také možno poslat částku na účet psího centra PLUTO: 670100-2214295376/6210 nebo 2001130412/2010. Částka musí být uhrazena do pěti pracovních dnů od vyzvednutí psa. Platba kartou není možná.
 16. Doba platnosti permanentek je 6 měsíců v případě permanentky pro ubytování v psím hotelu a 4 měsíce pro návštěvu psí školky. Veškeré vstupy na permanentce, které nejsou vyčerpány do konce její platnosti, propadají bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.